Velkommen til vår nettbaserte hørselstest

ReSounds nettbaserte hørselstest er en rask måte å vurdere hørselen din på. På bare tre minutter kan du teste evnen din til å skille forskjellige ord og tall i støyende omgivelser. Vi anbefaler at du tar testen i et stille rom uten forstyrrelser. Du får muligheten til å ta hørselstesten ved bruk av høyttalere eller hodetelefoner.

ReSounds nettbaserte hørselstest erstatter ikke besøk hos audiograf og er heller ikke å anse som en medisinsk diagnose. Hvis du tror at du kan være rammet av hørselstap, anbefaler vi at du oppsøker en audiograf, som kan gjennomføre en mer omfattende undersøkelse.