Hørselstap

Hørselstap

Gå tilbake til ReSounds nettbaserte hørselstest

Om hørselstap

Over 5 % av verdens befolkning opplever noen grad av hørselstap. Hvis du har et hørselstap er du ikke alene, det kan skje med alle. Siden de fleste hørselstap utvikler seg gradvis, er det vanlig at man ikke oppdager det med en gang. Gradvis forsvinner lydene av kvitrende fugler eller raslende blader og det kan oppleve at du ikke merker det. Mange er ikke klar over problemet før det begynner å påvirke deres evne til å forstå tale og kommunisere med andre.

Ti varseltegn på at du har et hørselstap

Hvis du opplever ett eller flere av disse varseltegnene flere ganger, kan det være at du har et hørselstap:

1. Det virker som andre mennesker oftere mumler.
2. Du opplever ringing i ørene.
3. Du ber ofte andre om å gjenta det de har sagt.
4. Familien din klager på at lyden på radioen eller TV-apparatet står på for høyt.
5. Du hører ikke lenger vanlige lyder i huset, som drypping fra en krane eller at det ringer på dørklokken.
6. Du har problemer med å forstå en samtale når du oppholder deg i en større gruppe.
7. Du har problemer med å forstå alle ordene i en samtale.
8. Du synes at telefonsamtaler blir stadig vanskeligere.
9. Du har problemer med å høre når du har ryggen mot høyttaleren.
10. Du har blitt fortalt at du snakker for høyt.

Hva bør du gjøre hvis du mistenker at du har et hørselstap?

Det beste du kan gjøre er å sette opp en avtale for å ta en hørselstest med en audiograf. Hvis du har et hørselstap vil audiografen gi deg råd om hvordan du får hjelp.

Raskere er bedre

Jo raskere du tar grep for å håndtere hørselstapet, desto enklere vil prosessen være. Evnen til å høre finnes i hjernen, jo lengre den blir frarøvet lyd, desto hardere er det å lære den å høre disse lydene igjen. Bruk av høreapparater kan forhindre eller redusere denne negative effekten.

Behandling kan forbedre livskvaliteten dramatisk:

• Større selvtillit
• Nærere relasjon til dine kjære
et• Forbedret livskvalitet