• הכנה
 • בדיקה
 • תוצאות

You likely have a hearing problem

 • אין ירידה בשמיעה
 • תיתכן ירידה בשמיעה

בטרם תתחילו

בבקשה בחרו במין שלכם

נקבה

זכר

בבקשה בחרו גיל

בבקשה בחרו בהתקן ההאזנה שלכם

רמקולים

אוזניות

אם הדבר אפשרי, אנו ממליצים להשתמש באוזניות המאפשרות תוצאות מדויקות יותר ובודקות את האוזניים הימנית והשמאלית בנפרד.
לפני שמתחילים בבקשה וודאו כי עוצמת הקול מכוונת לעוצמה נוחה

בבקשה כוונו את העוצמה (ווליום) לרמה נוחה

בבקשה השתמשו בלחצני – ו + לכיוון העוצמה לרמה נוחה

איך מתבצעת הבדיקה

בדיקת השמיעה הזו תסייע לכם לזהות קשיים בהבנת דיבור על רקע רעש.

 • תחילה אתם תשמעו צירופים שונים של מילים ולאחר מכן מספרים, תמיד בקבוצות של שלושה, בעוד רעש הרקע משתנה.
 • בחרו את שלושת הדברים שאתם שומעים ע'י בחירת הסימול או המספר המתאים המוצגים משמאל.
 • אם דעתכם מוסחת או שהחמצתם אחת מהמילים, אתם יכולים ללחוץ על לחצן replay כדי לחזור על הצירוף האחרון.
 • בנוסף, אם אתם משתמשים במכשירי שמיעה, אנו ממליצים שתסירו אותם במהלך הבדיקה.

בחרו את הסמלים התואמים את 3 המילים שאתם שומעים

לחצו על המילים שאתם שומעים

לחצו למטה כדי להשמיע שוב את הצלילים האחרונים

השמיעו שוב

קבלו את התוצאות שלכם

מלאו את פרטי הקשר שלכם ואנו נשלח לכם את התוצאות שלכם באמצעות אימייל.

אני מבין/ה כי אקבל תוצאות הבדיקה שלי באמצעות דואר אלקטרוני.

הגשת או משלוח התוצאות מהווה הסכמה שלי לכך שהמידע הפרטי שלי יאוחסן ויעובד ע“ י ReSound A/S, תאגיד המאוגד בדנמרק ו/או ע“ י אודיו-מדיק בע“ מ, וע“ י ספק שירותי הענן החיצוני שלהם, לרבות מידע בנוגע ל: מין, קבוצת גיל, שם, כתובת דואר אלקטרוני, מס' טלפון, תוצאות בדיקות. ביחד מכונים:

בנוסף, אני מאשר כי המידע הפרטי שלי, למטרת מעקב אחר תוצאות הבדיקה שלי:

 • ייתכן יועבר לספקי שירותי ענן חיצוניים ויאוחסן בשרתים בכל מדינה באיחוד האירופאי ו/או בישראל
 • ויגולה ויימסר לחברות בקבוצת ReSound, הרשת שלה ושותפיה
 • וישותף עם כל מכון שמיעה במדינת התושבות שלי למטרת יצירת קשר עמי בכל דרך (לרבות, טלפון, דואר אלקטרוני, דיוור ישיר, עלוני מידע וכו'), לדיון בנושא תוצאות הבדיקה שלי, טיפול בשמיעה וקביעת פגישה לבדיקת שמיעה.

אני מודע/ת לכך שאני יכול/ה בכל זמן נתון לבקש את המידע האישי שמכון השמיעה שמר בקשר אליי. אני מודע/ת שאני יכול/ה בכל זמן נתון לסגת מהסכמתי עם תוקף מיידי עתידי.

התוצאות שלכם

תוצאות הבדיקה מצביעות כי ייתכן ואין לכם בעיית שמיעה. אולם, מומלץ ששמיעתכם תיבדק מדי שנה ע'י אנשי מקצוע.

מכיוון שבדיקה זו היא בגדר סינון בלבד, אם יש לכם חשש לקיומה של בעיית שמיעה, מומלץ להיבדק במכון השמיעה הקרוב אליכם.

תודה שניסיתם את בדיקת השמיעה שלנו. אנו מאחלים לכם כל טוב.
בברכה

חזרה

מצאו מכון שמיעה

בבקשה השלימו טופס זה ונציג שירות תמיכה ב-ReSound או אודיו-מדיק ייצור איתכם קשר להפנייתכם למכון שמיעה באיזור מגוריכם. נשתדל לבצע הפנייה בתוך יום עבודה

בטרם תתחילו

בטרם תתחילו בבדיקת השמיעה אנו זקוקים לכמה פרטים אודות המין והגיל שלכם ולוודא כי הגדרות הצלילים מכוונות נכון.

 • מצאו מקום שקט לביצוע הבדיקה.
 • בחרו אם להשתמש ברמקולים או באוזניות. אוזניות עשויות לספק לכם תוצאות מדויקות יותר, ולעומת שימוש ברמקולים, ייבדקו אוזניים ימין ושמאל בנפרד.
 • וודאו כי עוצמת הקול פועלת ומכוונת לרמה נוחה.