Välkommen till vårt hörseltest online

ReSounds online hörseltest - ett enkelt sätt att snabbtesta hur bra du hör. På endast tre minuter kan du testa din förmåga att urskilja ord och siffror i en bullrig miljö. Vi rekommenderar att göra testet i en lugn miljö utan avbrott. Du kan välja att genomföra testet med datorns högtalare eller med hörlurar.

ReSounds online hörseltest ersätter inte ett besök hos en legitimerad audionom och du kommer inte att få en diagnos. Om du tror att du har en hörselnedsättning rekommenderar vi att du kontaktar en legitimerad audionom som kan göra en komplett hörselutredning.